หมวดหมู่ บทความสุขภาพใจ

ฝึกขอบคุณ (Appreciation) อย่างไร? ให้สุขภาพจิตดี

การแสดงความขอบคุณนั้น มีผลดีทั้งต่อสุขภาพกายและใจ การศึกษาพบว่า ความรู้สึกขอบคุณสามารถปรับปรุงการนอนหลับ อารมณ์ และภูมิคุ้มกันได้ สามารถลดอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล ปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บปวดเรื้อรัง และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้

รักตัวเองให้เป็น: คุณให้คุณค่าในตัวเองแค่ไหน?

นี่คือมุมมองของผู้เขียนที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อ แล้วตัวผู้อ่านทุกท่านละ มีค่านิยมเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นอย่างไร?

สุขภาพจิตของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน | Women’s Mental Health at Work

inter-women-day-2024
ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน (women's mental health at work) สะท้อนความซับซ้อนในปัญหาที่หลายครั้งผู้บริหารที่วางนโยบายการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานมักมองไม่รอบด้าน แท้ที่จริงแล้วควรมองข้ามความเป็น “พนักงาน หรือลูกจ้าง” ไปให้เห็น “มนุษย์” ที่มีชีวิตนอกเหนือจากสถานที่ทำงาน ชีวิตด้านอื่น ๆ ก็สามารถส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมากเช่นกัน

พัฒนาสุขภาพจิตด้วยเพลง | Improve Mental Health with Music

Here comes the sun - the beatles
การวิจัยพบว่าการฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นนั้นได้ผลจริงๆ คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อที่จะเชื่อเรื่องนี้ เนื่องจาก...

Unlock yourself: ด้วยรักกำลังดี

ผมขอเปรียบคำว่า “ความรัก” คือ การเป็นผู้ให้ และการเป็นผู้รับ... การให้ สำหรับผม คือ การที่เราได้แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เรื่องราว อารมณ์หรือความรู้สึกดีๆ ให้กับอีกผ่าย อย่างไรก็ดีการให้ คือ นามธรรม เวลาที่เราได้ให้ ผลลัพท์ที่ได้จะสะท้อนมารูปของอารมณ์ว่าเรารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ให้ เช่น พึงพอใจ ยินดี หรือ เฉยๆ // ส่วนการรับ คือ การรับความปรารถนาดีจากผู้ให้โดยไม่คาดหวังต่อสิ่งที่ได้รับ ...

ความสุขทางจิตวิญญาณ #4 | หนึ่งในตัวช่วยด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร (Spiritual Well-being)

การบูรณาการงานกับชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญ แม้แต่การที่เราอาจต้องลองมองหาความสุขทางจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับงานที่ทำ

เข้าใจคนอื่นหรือเข้าใจตัวเองก่อน? Empathy VS Self-empathy #3

ถอยออกมาและอย่าด่วนตัดสิน เพื่อให้หลุดพ้นจากความหมายที่ผิดเพี้ยนไปของ empathy และ self-empathy ในมุมมองที่ดูเหมือนการถูกบังคับและร้องขอ

เข้าใจคนอื่นหรือเข้าใจตัวเองก่อน? Empathy VS Self-empathy #2

คำว่า “self-empathy”กลายเป็นคำใหม่ที่ถูกนำเสนอขึ้นมาเพื่อบอกเราว่า “นอกจากจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้ว ต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจตนเองบ้าง”