พัฒนาสุขภาพจิตด้วยเพลง | Improve Mental Health with Music

การวิจัยพบว่าการฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นนั้นได้ผลจริงๆ คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อที่จะเชื่อเรื่องนี้ เนื่องจาก...


การวิจัยพบว่าการฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นนั้นได้ผลจริงๆ คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อที่จะเชื่อเรื่องนี้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้…

ดนตรีให้มากกว่าความเพลิดเพลิน 

ดนตรีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ศิลปินจากชุมชนชายขอบมักใช้ดนตรีเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม ท้าทายความอยุติธรรม และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการร่วมกัน ด้วยการกล่าวถึงหัวข้อต่างๆ เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ การเลือกปฏิบัติทางเพศ และสิทธิของ LGBTQ+ เป็นต้น เพลงจึงกลายเป็นสื่อที่ทรงพลังในการสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคมและส่งเสริมการไม่แบ่งแยก

แนวเพลงต่างๆ เช่น ฮิปฮอป เร็กเก้ แจ๊ส บลูส์ ริธึมแอนด์บลูส์ และโฟล์ก ในอดีตเคยเป็นเวทีสำหรับเสียงของคนชายขอบ ทำให้พวกเขาฟื้นคืนเรื่องราวและท้าทายบรรทัดฐานทางสังคม ผลกระทบของดนตรีที่ใส่ใจต่อสังคมนั้นพบเห็นได้ในการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น สิทธิพลเมือง สตรีนิยม และสิทธิของ LGBTQ+ ซึ่งเพลงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

การวิจัยบ่งชี้ว่า การฟังเพลงส่งผลดีต่อสุขภาพจิตได้

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการฟังเพลงอาจช่วยลดผลกระทบจากภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลได้ การศึกษาในปี 2019 พบว่านักศึกษาที่ฟังเพลงคลาสสิกทุกวันเป็นเวลาสองเดือนมีระดับความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ มีการศึกษาอีกชิ้นในปี 2016 ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างดนตรีกับความวิตกกังวลโดยศึกษาผู้ที่เป็นโรคกลัวความสูง ผู้เข้าร่วมจะได้ชมภาพจำลองเสมือนจริงของการขึ้นลิฟต์ไปเก้าชั้น กลุ่มหนึ่งฟังเพลงระหว่างการทดลอง และอีกกลุ่มไม่ได้ฟังเพลง นักวิจัยพบว่าผู้ที่ฟังเพลงจะฟื้นตัวจากความเครียดจากประสบการณ์ได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังเพลง

การวิจัยพบว่าการฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นนั้นได้ผลจริงๆ คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อที่จะเชื่อเรื่องนี้ เนื่องจากคุณอาจประสบกับสิ่งนี้ด้วยตัวเองแล้ว ไม่แน่ว่าการเปิดเพลงในออฟฟิศอาจมีส่วนช่วยลดความเครียดให้กับพนักงานได้ หรือแม้แต่การทำกิจกรรมที่มีเสียงเพลงอาจช่วยเพิ่มความสามารถในการโฟกัสของพนักงานได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน

แน่นอนว่าการเลือกเพลงที่เปิดในสถานที่ทำงาน ส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์ของพนักงาน อย่างไรก็ตาม ระดับเสียง บรรยากาศ ความสะอาด กลิ่น แสงไฟ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ก็มีผลต่อคนที่ทำงานในพื้นที่นั้น ๆ เช่นกัน


ใจฟูPlaylist “เพิ่มพลังบวกและความเข้มแข็ง” 

เพลงไทย: การเดินทาง อย่าหยุดยั้ง ร่มสีเทา ฤดูที่แตกต่าง ฯลฯ | เพลง ENG: Here Comes the Sun, Good Life, Unstoppable, etc.


อ่านบทความทั้งหมด >>> ความสุขทางจิตวิญญาณ | หนึ่งในตัวช่วยด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร

อ่านบทความทั้งหมด >>> เข้าใจคนอื่นหรือเข้าใจตัวเองก่อน? Empathy VS Self-empathy


อ่านบทความทั้งหมด >>> กลยุทธ์การสร้างสังคมการทำงานที่ดีต่อใจ | Strategies for Psychological Healthy Workplaces


ที่มา: https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/power-of-music-in-mental-well-being, https://jedfoundation.org/resource/how-music-can-improve-your-mental-health/

#Jaifull #Jaifully #ใจฟู #ดูแลสุขภาพใจพนักงาน #บริการดูแลสุขภาพใจองค์กร #CorporateMentalWellness #MentalWellnessSolutions

#ใจฟูคอยฟัง #กิจกรรมดูแลสุขภาพใจ #MentalHealthTalk #เพลงเยียวยาจิตใจ #เพลงให้กำลังใจ #MentalHealthWorkshop #ปรึกษาสุขภาพใจ #นักจิตวิทยา

#NEXEPheath #NEXEP