บทความล่าสุด

 • 3 หลักการสังเกตุสุุขภาพใจคนใกล้ตัว
  เราสามารถสังเกตพฤติกรรมตัวเองได้ง่ายๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้
 • 5 วิธีสังเกตุสุขภาพใจตัวเองเพื่อคนใกล้ตัว
  เราสามารถสังเกตพฤติกรรมตัวเองได้ง่ายๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้
 • ฝึกขอบคุณ (Appreciation) อย่างไร? ให้สุขภาพจิตดี
  การแสดงความขอบคุณนั้น มีผลดีทั้งต่อสุขภาพกายและใจ การศึกษาพบว่า ความรู้สึกขอบคุณสามารถปรับปรุงการนอนหลับ อารมณ์ และภูมิคุ้มกันได้ สามารถลดอาการซึมเศร้า ความวิตกกังวล ปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บปวดเรื้อรัง และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้
 • รักตัวเองให้เป็น: คุณให้คุณค่าในตัวเองแค่ไหน?
  นี่คือมุมมองของผู้เขียนที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ ค่านิยมและความเชื่อ แล้วตัวผู้อ่านทุกท่านละ มีค่านิยมเกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นอย่างไร?
 • สุขภาพจิตของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน | Women’s Mental Health at Work
  ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน (women’s mental health at work) สะท้อนความซับซ้อนในปัญหาที่หลายครั้งผู้บริหารที่วางนโยบายการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานมักมองไม่รอบด้าน แท้ที่จริงแล้วควรมองข้ามความเป็น “พนักงาน หรือลูกจ้าง” ไปให้เห็น “มนุษย์” ที่มีชีวิตนอกเหนือจากสถานที่ทำงาน ชีวิตด้านอื่น ๆ ก็สามารถส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมากเช่นกัน
 • พัฒนาสุขภาพจิตด้วยเพลง | Improve Mental Health with Music
  การวิจัยพบว่าการฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นนั้นได้ผลจริงๆ คุณอาจไม่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพื่อที่จะเชื่อเรื่องนี้ เนื่องจาก…
 • Unlock yourself: ด้วยรักกำลังดี
  ผมขอเปรียบคำว่า “ความรัก” คือ การเป็นผู้ให้ และการเป็นผู้รับ… การให้ สำหรับผม คือ การที่เราได้แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เรื่องราว อารมณ์หรือความรู้สึกดีๆ ให้กับอีกผ่าย อย่างไรก็ดีการให้ คือ นามธรรม เวลาที่เราได้ให้ ผลลัพท์ที่ได้จะสะท้อนมารูปของอารมณ์ว่าเรารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้ให้ เช่น พึงพอใจ ยินดี หรือ เฉยๆ // ส่วนการรับ คือ การรับความปรารถนาดีจากผู้ให้โดยไม่คาดหวังต่อสิ่งที่ได้รับ …
 • Unlock Yourself: ก้าวผ่านความกลัว
  โดยทั่วไปความกลัวนั้นมีหลายแง่มุม คนเราอาจกลัวหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และบางครั้งความกลัวนั้นถูกซ่อนไว้ ทำให้เราใช้ศักยภาพตนเองได้ไม่เต็มที่ หรือจำกัดการพัฒนาตนเอง เช่น กลัวการสูญเสีย กลัวการเริ่มต้น กลัวไม่มีเงิน กลัวไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการอยู่ลำพัง กลัวแก่ กลัวอายุสั้น กลัวป่วย หรือแม้กระทั่ง กลัวการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน ด้วยการร่วมกิจกรรมเพียงครั้งเดียว
 • ความสุขทางจิตวิญญาณ #4 | หนึ่งในตัวช่วยด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร (Spiritual Well-being)
  การบูรณาการงานกับชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญ แม้แต่การที่เราอาจต้องลองมองหาความสุขทางจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับงานที่ทำ
 • ความสุขทางจิตวิญญาณ #3 | หนึ่งในตัวช่วยด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร (Spiritual Well-being)
  การบูรณาการงานกับชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญ แม้แต่การที่เราอาจต้องลองมองหาความสุขทางจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับงานท