[ใจ-ฟู] เต็มพลังใจให้เต็ม

บริการดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร

“สร้างพลังบวก หาแรงบันดาลใจ ให้พนักงานมีพลังสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคนิค Therapeutic Coaching และหลักจิตวิทยา”

รูปแบบการดูแลสุขภาพใจ ที่เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนในองค์กร

ขอคำแนะนำบริการดูแลสุขภาพใจที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

บริการของเรา

การดูแลสุขภาพใจพนักงานองค์กร เป็นมากกว่าการรอให้เกิดปัญหา แต่เป็นการค้นให้พบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพนักงานและองค์กร ซึ่งอาจส่งผลต่อกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและการทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงาน ดังนั้น ทีมงานของเราจึงได้ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นด้านการบริการ และเทคโนโลยีให้ดูแลและจัดการได้ง่ายขึ้น และสะดวกสำหรับทุกคน ทั้งพนักงานและผู้บริหาร

Partners and Clients พันธมิตรธุรกิจ และลูกค้า

ขอขอบคุณองค์กรชั้นนำที่ให้ความไว้วางใจ เป็นพันธมิตรธุรกิจ และลูกค้าของใจฟู

ไม่ว่าจะเป็นจัดกิจกรรมพูดคุย หรือเวิร์คชอป ด้านสุขภาพใจ ผ่านช่องทางออนไลน์ และที่องค์กร หรือ การจัดสวัสดิการให้พนักงานได้สิทธิเข้าถึงการปรึกษาด้านสุขภาพใจได้ง่ายขึ้น ทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ และเข้าปรึกษาที่สำนักงาน

บริการดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร

ดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร ด้วยความเข้าใจ

  • เข้าใจปัญหาสุขภาพใจภายในองค์กร พร้อมแนวทางการแก้ไขด้วยเหตุผล

  • ข้อมูลทื่เชื่อถือและวัดผลได้จากการดูแลสุขภาพใจเชิงลึก ด้วยข้อมูลที่จับต้องได้

  • มีระบบและการใช้งานที่เข้าถึงง่าย ช่วยลดภาระและขั้นตอนในการ training

  • ทีมงานเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ คอยช่วยดูแลสุขภาพใจในระยะยาว

Jaifull’s Corporate Mental Wellness Development System
ระบบการดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กรจากใจฟู ที่พัฒนาการบริการจากประสบการณ์การดูแลลูกค้าองค์กรโดยตรง

บริการด้วย ระบบดูแลสุขภาพใจจาก ใจฟู

  • เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง: ประเมินสุขภาพใจระดับองค์กร

  • วางแผนการดูแลให้ตรงจุด: ให้ความรู้ เสริมทักษะพนักงาน กิจกรรม เวิร์คชอป ฯลฯ

  • จัดสวัสดิการปรึกษานักจิตวิทยา อย่างเหมาะสมตามจำเป็น

  • วางแผนการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในระยะยาว

[ใจ-ฟู] เต็มพลังใจให้เต็ม

กิจกรรม Health Talk

กิจกรรม Workshop

รู้จักเรามากขึ้น...

ถึงบริการของใจฟูจะดูเหมือนบริการของผู้ให้บริการรายอื่น ๆ แต่ใจฟูวิธีคิดที่แตกต่างในการให้บริการ ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน ในการดูแลลูกค้า-ผู้ใช้งานและความเข้าใจในการสร้าง Employee Engagement

 การลงทุนในการดูแลสุขภาพของพนักงานขององค์กรนั้น ต้องคุ้มค่าที่สุด และไม่ปล่อยให้สูญเปล่าสิ่งสำคัญ “

บริการประเมินสุขภาพจิตของพนักงานสำหรับองค์กร แบบหลายมิติ และการสัมภาษณ์

Mental Assessment & Evaluation Program for Corporates เพื่อให้องค์กรทราบปัญหาที่แท้จริงของพนักงาน เป็นการวัดผลโครงการพัฒนาสุขภาพจิตแบบองค์กร เพื่อนำไปปรับปรุงให้ทุกคนเข้าถึงได้ และแก้ปัญหาได้ตรงจุด คุ้มค่าในการลงทุนในอนาคต โดยเก็บมีการรักษาความลับ และความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

บริการออกแบบและจัดกิจกรรม Employee Engagement ส่งเสริมสุขภาพใจ

Employee Engagement Activities Mental Health Talk | Workshop | Jaifull CSR (กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ทำให้ใจฟู) เพื่อส่งเสริมทักษะการรับมือกับปัญหา ความกดดัน ที่อาจนำไปสู่การเกิดภาวปัญหาสุขภาพจิตได้ ทั้งนี้ วิธีการซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงแล้ว ขึ้นอยู่กับ "ความต่อเนื่อง" ในการสร้างสุขภาพใจที่ดีในระยะยาว

บริการปรึกษาสุขภาพใจ ทางออนไลน์ พร้อมพื้นที่ระบายความรู้สึกแบบเป็นส่วนตัว

Online Counseling by Experience Psychologists | Therapeutic Coaching | Jaifull Hear Your เพื่อสร้างพื้นที่ส่วนตัว และปลอดัยที่พนักงานสามารถระบายความทุกช์ ความไม่สบายใจให้ตามแต่ระดับความรุนแรง หรือ วัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งเข้าใช้ได้ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน LINE OA เป็นหลัก ผู้ใช้จึงเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขอคำแนะนำบริการดูแลสุขภาพใจที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

เสียงจากองค์กรผู้ใช้บริการ

บริการดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร

ทีมงานของเรา

เราขอแนะนำให้รู้จักกับบางส่วนของทีมงานของ ใจ-ฟู

Co-founders และทีมงานนักจิตวิทยา ของเราสั่งสมประสบการณ์ ในการให้บริการดูแลสุขภาพพนักงานขององค์กรกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย ผ่านเทเลเมดิซีนแพลตฟอร์มระดับภูมิภาค SE ASIA มากว่า 2 ปี

ปัจจุบัน ทีมเฉพาะทางของเรา มุ่งมั่นพัฒนา Health Solutions ด้วยความเชื่อที่ว่าสุขภาพกายและการทำงานที่ดี มีรากฐานจากสุขภาวะทางจิตใจ เราจึงเริ่มต้นจากธุรกิจบริการด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานงานองค์กร โดยพัฒนาจากความต้องการ ผนวกกับ Pain ของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ

ดังนั้น แบรนด์ Jaifull [ใจ-ฟู] จึงเกิดขึ้นด้วยมีเป้าหมายที่จะช่วยพนักงาน “เติมพลังใจให้เต็ม” เพื่อที่จะได้มีพลังานในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ต่อไป ผ่านหัวใจของการบริการ คือ คอยฟัง | แบ่งปันความรู้ | ให้คำปรึกษา อย่างเป็นระบบและเข้าถึงง่าย

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าองค์กร ด้านการดูแลสุขภาพพนักงาน การให้ความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำและอบรมการใช้บริการด้านการปรึกษาสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ และการจัดกิจกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น Health Talk หรือโครงการประเมินสุขภาพใจระดับองค์กร ให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ขอคำแนะนำบริการดูแลสุขภาพใจที่เหมาะกับองค์กรของคุณ