แบบประเมินความเครียด

กรุณาตอบคำถามตามความจริงที่คุณมีอาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2 – 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ST-5: Stress Assessment