[ใจ-ฟู] เต็มพลังใจให้เต็ม

บริการดูแลสุขภาพใจ สำหรับองค์กร SMEs
Mental Wellness for Corporates
ขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
บริการดูแลสุขภาพใจ สำหรับองค์กร SMEs
Mental Wellness for Corporates
ขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ขอคำแนะนำบริการดูแลสุขภาพใจที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

การเลือกโปรแกรมสนับสนุนพนักงาน และบริการที่เหมาะกับองค์กร

เมื่อคุณทราบเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว อาจลองอ่านรายละเอียดบริการต่าง ๆ ของใจฟู เพื่อประเมินว่ารูปแบบใดน่าจะเหมาะกับการแก้ปัญหาขององค์กร หรือการจัดสวัสดิการ mental wellness ที่เหมาะกับลักษณะของพนักงานองค์กรคุณ รวมทั้ง เหมาะกับงบประมาณของโปรแกรมด้วย

ให้คำปรึกษาองค์กร

การประเมินศักยภาพและ สุขภาพใจบุคคลากร โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลให้กับ องค์กร พร้อมให้คำแนะนำโปรแกรมสนับสนุน พนักงาน (Employee Assistance Program - EAP)

ขั้นตอนการให้คำปรึกษาในระดับองค์กร

 1. Identify issues: ค้นหาปัญหา
 2. Data collection: เก็บข้อมูลให้แก่องค์กร
 3. Report and analysis: รายงานและสรุปผลจากข้อมูล
 4. EAP recommendation: ให้คำแนะนำโปรแกรมสนับสนุนพนักงาน ด้านจิตใจ

การสนับสนุนดูแลด้านจิตใจรายบุคคล

พร้อมการเก็บข้อมูล ติดตามและวัดผลการ ให้บริการแก่องค์กร (ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลให้กับองค์กร)

 1. ใจฟูคอยฟัง “พื้นที่ปลอดภัย ระบายความทุกข์ ไม่สบายใจ โดยมีทีม Empathetic Listeners” 
 2. ปรึกษานักจิตวิทยา ปรึกษาปัญหาสุขภาพใจแบบส่วนตัว และบำบัดปัญหาสุขภาพจิต กับทีมนักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีประสบการณ์ และความชำนาญที่แตกต่างกัน

การสนับสนุนพัฒนาด้านจิตใจด้วย แนวทางจิตวิทยาชุมชน

กิจกรรมใจฟู พร้อมการเก็บข้อมูล ติดตาม และวัดผลการให้บริการแก่องค์กร ทั้งก่อนและหลังเข้ารับบริการ

 1. Jaifull Talk & Workshop: ใจฟูทอล์ค & เวิร์คชอป เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) การมีส่วนร่วม และการทำแบบฝึกหัดแบบกลุ่ม-แบบเดี่ยว
  • กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดูแลกาย-ใจตนเอง 
  • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
 2. Jaifull Community: เติมเต็ม และเยียวยาจิตใจด้วยกิจกรรม และ เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานกับองค์กร จากกิจกรรมเพื่อ community ที่สะท้อนถึงคุณค่าขององค์กร

บริการดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร

แพคเกจบริการของใจฟู

หากต้องการขอแก้ไขรายละเอียดในแต่ละแพคเกจ สามารถแจ้งทีม Mental Wellnes Solutions เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม
อีเมล์: info@nexephealth.com, โทร: 098-494-7442

LITE

฿ 9,900 เริ่มต้นที่
 • บริการใจฟูคอยฟัง 25 ครั้ง (30 นาที/ครั้ง)
 • บริการ Onboarding ผู้ใช้บริการองค์กร
 • บทความความรู้ สุขภาพใจ
บริการใหม่

STANDARD

ติดต่อเรา
 • บริการใจฟูคอยฟัง 25 ครั้ง (30 นาที/ครั้ง)
 • ปรึกษานักจิตวิทยา 25 ครั้ง (30 นาที/ครั้ง)
 • ประเมินสุขภาพจิตแบบหลายมิติ 50 คน
 • บริการ Onboarding ผู้ใช้บริการองค์กร
 • บทความความรู้ สุขภาพใจ

PREMIUM

ติดต่อเรา
 • ปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพใจระดับองค์กรกับทีมใจฟู
 • Jaifull Workshop: เวิร์คชอปสุขภาพใจ 1 ครั้ง
 • บริการใจฟูคอยฟัง 25 ครั้ง (30 นาที/ครั้ง)
 • ปรึกษานักจิตวิทยา 25 ครั้ง (30 นาที/ครั้ง)
 • ประเมินสุขภาพจิตแบบหลายมิติ 50 คน
 • บริการ Onboarding ผู้ใช้บริการองค์กร
 • บทความความรู้ สุขภาพใจ
Popular

PROFESSIONAL

ติดต่อสอบถาม
 • Customization

[ใจ-ฟู] เต็มพลังใจให้เต็ม