หมวดหมู่ การดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร

สุขภาพจิตของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน | Women’s Mental Health at Work

inter-women-day-2024
ปัญหาด้านสุขภาพจิตของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน (women's mental health at work) สะท้อนความซับซ้อนในปัญหาที่หลายครั้งผู้บริหารที่วางนโยบายการดูแลสุขภาพจิตของพนักงานมักมองไม่รอบด้าน แท้ที่จริงแล้วควรมองข้ามความเป็น “พนักงาน หรือลูกจ้าง” ไปให้เห็น “มนุษย์” ที่มีชีวิตนอกเหนือจากสถานที่ทำงาน ชีวิตด้านอื่น ๆ ก็สามารถส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมากเช่นกัน

Unlock Yourself: ก้าวผ่านความกลัว

โดยทั่วไปความกลัวนั้นมีหลายแง่มุม คนเราอาจกลัวหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และบางครั้งความกลัวนั้นถูกซ่อนไว้ ทำให้เราใช้ศักยภาพตนเองได้ไม่เต็มที่ หรือจำกัดการพัฒนาตนเอง เช่น กลัวการสูญเสีย กลัวการเริ่มต้น กลัวไม่มีเงิน กลัวไม่เป็นที่ยอมรับ กลัวการอยู่ลำพัง กลัวแก่ กลัวอายุสั้น กลัวป่วย หรือแม้กระทั่ง กลัวการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน ด้วยการร่วมกิจกรรมเพียงครั้งเดียว

ความสุขทางจิตวิญญาณ #3 | หนึ่งในตัวช่วยด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร (Spiritual Well-being)

การบูรณาการงานกับชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันจึงกลายเป็นอีกหนึ่งแนวคิดสำคัญ แม้แต่การที่เราอาจต้องลองมองหาความสุขทางจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับงานท

ความสุขทางจิตวิญญาณ #2 | หนึ่งในตัวช่วยด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร (Spiritual Well-being)

การมีแหล่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจจะช่วยให้เรามีความแข็งแกร่งภายในจิตใจขึ้นมา รู้สึกมีความหวัง มองเห็นคุณค่าในตัวเองและคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว

ความสุขทางจิตวิญญาณ #1 | หนึ่งในตัวช่วยด้านสุขภาพใจสำหรับพนักงานจนถึงผู้บริหาร (Spiritual Well-being)

มนุษย์เราต่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความหมายบางอย่างในการใช้ชีวิต เราต่างต้องการจุดหมายและความรู้สึกเชื่อมโยงกับบางสิ่งเพื่อมีแนวทาง...

กลยุทธ์การสร้างสังคมการทำงานที่ดีต่อใจ #3 (ต่อ) | Strategies for Psychological Healthy Workplaces #3 (Conitnue)

Intervention - วิธีการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตในองค์กรได้ หรือเป็นวิธีการที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์ใส่ไปในกลยุทธ์ขององค์กรเราเอง

กลยุทธ์การสร้างสังคมการทำงานที่ดีต่อใจ #3 | Strategies for Psychological Healthy Workplaces #3

Intervention - วิธีการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพจิตในองค์กรได้ หรือเป็นวิธีการที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์ใส่ไปในกลยุทธ์ขององค์กรเราเอง

กลยุทธ์การสร้างสังคมการทำงานที่ดีต่อใจ #2 | Strategies for Psychological Healthy Workplaces #2

คงเป็นเทรนด์ในยุคสมัยนี้ที่เริ่มพูดกันว่า “ผลลัพธ์ของงานที่ดี เริ่มที่สุขภาพของคนในองค์กร” โดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้ “เทรนด์ด้านสุขภาพจิต”

กลยุทธ์การสร้างสังคมการทำงานที่ดีต่อใจ #1 | Strategies for Psychological Healthy Workplaces #1

คงเป็นเทรนด์ในยุคสมัยนี้ที่เริ่มพูดกันว่า “ผลลัพธ์ของงานที่ดี เริ่มที่สุขภาพของคนในองค์กร” โดยเฉพาะในช่วงหลังมานี้ “เทรนด์ด้านสุขภาพจิต”

#3 องค์กรจะป้องกันไม่ให้พนักงานหมดไฟได้อย่างไร?| How organization prevent burnout

เมื่อเรารู้จักความเครียดและภาวะหมดไฟของเราแล้ว เราจึงค่อยย้อนกลับมาดูถึงวิธีการรับมือโดยปกติของเรา ทดลองและเรียนรู้ว่าสิ่งใดช่วยได้มากที่สุด