แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q

กรุณาตอบคำถามตามความจริงที่คุณมีอาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2 – 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

2Q: Depression Assessment

สุขภาพใจของคุณ "ยังอยู่ในภาวะปกติ"

ไม่เป็นโรคซึมเศร้า บางทีคุณอาจมีภาวะความเครียด หรือกังวลใจหากยังไม่ได้ทำแบบประเมินว่าคุณมีระดับความเครียดใดเราขอแนะนำให้คุณลองทำดู


คุณมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า

โปรดทำแบบประเมินสุขภาพใจของคุณต่อเพื่อเข้าใจระดับความเสี่ยงของคุณ