สร้างบัญชีสมาชิกใจฟู

คุณสามารถลงทะเบียนกับเราได้ 2 วิธี

ลงทะเบียนสมาชิก ร่วมกับการผูกบัญชีกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถเลือกลงทะเบียนสมาชิกและเข้าใช้งานระบบใจฟูผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ โดยไม่จำเป็นต้องจดจำรหัสสมาชิกใจฟู ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้าใจงานระบบและบริการของใจฟูได้อย่างรวดเร็ว 

ลงทะเบียนสมาชิก โดยไม่ผูกบัญชีกับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ คุณอาจเลือกสร้างเฉพาะบัญชีสมาชิกใจฟูขึ้นมาก่อน หลังจากนั้น คุณสามารถผูกบัญชีสมาชิกใจฟูเข้ากับแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตได้ตาม ขั้นตอนนี้