แบบประเมินภาวะหมดไฟ (Burnout Self Assessment)

กรุณาตอบคำถามตามความจริงที่คุณมีอาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2 – 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา

Burnout Assessment