[ใจ-ฟู] เต็มพลังใจให้เต็ม

ลูกค้าองค์กร (Enterprise และ SMEs)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลูกค้าบุคคลทั่วไป (Individual)

คลิกเพื่อดูบริการที่เหมาะกับคุณ

บริการดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร

สุขภาพจิตพนักงาน กับ ผลกระทบต่อการทำงาน

"กว่า 35% ของพนักงานลางานด้านปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต"

ผู้หญิงเกือบ 1 ใน 3 ลางานด้วยเหตุผลด้านสุขภาพจิต จากการศึกษาของ Women @ Work 2023: a Global Outlook โดย Deloitte LLP บริษัทที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำระดับโลก ซึ่งทำแบบสอบถามกับกลุ่มผู้หญิง 5,000 คนใน 10 ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานล่าสุดของบริษัท ComPsych หนึ่งผู้ให้บริการด้านโปรแกรมสนับสนุนด้านสุขภาพจิตระดับโลก ว่ากว่า 35% ของเหตุผลของพนักงานที่ขาดงานมาจากผลกระทบด้านสุขภาพจิต และ จากรายงานเรื่องสุขภาพจิตในสถานที่ทำงานในสหรัฐอเมริกา โดย Mind Share Partners ในปี 2023 พบว่าพนักงานมีความสะดวกใจในการพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพจิตของตนกับผู้บริหาร ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจาก 37% ในปี 2021 เหลือเพียง 19% ในปี 2023

ปัญหาด้านสุขภาพจิตของกลุ่มวัยทำงาน 25-44 ปี อาจเกิดจากความกดดันจากครอบครัว และสังคม และความคาดหวังในการประสบความสำเร็จในมิติต่าง ๆ ของชีวิต ทั้งการแต่งงาน มีลูก การงาน และการเงิน เพราะเป็นช่วงจริงจังในการวางแผนชีวิตทั้งระยะสั้น และระยะยาว

เมื่อคนกลุ่มนี้ ประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาคู่ครอง ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งมีเผชิญการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่อนข้างมาก และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันที่มีทั้งความเครียด ความกดดัน และมีการแข่งขันสูง จึงทำให้มีแนวดโน้มเกิดปัญหาภาวะด้านสุขภาพจิตต่าง ๆ อย่าง ความเครียดสูง อาการหมดไฟ ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล และอาการแพนิค สูงขึ้นเรื่อย 

Jaifull’s Employee Assistance Program (EAP)
with Corporate Mental Wellness Development System

- โปรแกรมสนับสนุนพนักงาน ด้านดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กรของใจฟู -
พัฒนารูปแบบบริการ จากข้อมูลและประสบการณ์การดูแลลูกค้าองค์กรโดยตรง
บริการด้วย ระบบดูแลสุขภาพใจจาก ใจฟู เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง

Data to EAP: ให้คำปรึกษาองค์กร

  1. ประเมินสุขภาพใจและศักยภาพ
  2. พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนพนักงาน ดูแลจิตใจ ให้แก้ไขตรงจุด

Individual Support: การสนับสนุนดูแลด้านจิตใจรายบุคคล

  1. ปรึกษาหรือบำบัดกับ “นักจิตวิทยา” (แบบกลุ่ม/เดี่ยว)
  2. รับกำลังใจกับ “ใจฟูคอยฟัง” (พื้นที่ระบายส่วนตัว)

Community Support: การสนับสนุนพัฒนาด้านจิตใจด้วย แนวทางจิตวิทยาชุมชน

  1. กิจกรรมทอล์คและเวิร์คชอป (แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกัน)
  2. ชุมชนใจฟู (กิจกรรม engagement เพื่อเปลี่ยนตัวเอง และ/หรือ แบ่งปันให้คนรอบข้าง)

[ใจ-ฟู] เต็มพลังใจให้เต็ม

ภาพบางส่วนของกิจกรรมที่ผ่านมา

ขอคำแนะนำบริการดูแลสุขภาพใจที่เหมาะกับองค์กรของคุณ

ทีมงานใจฟู

เราขอแนะนำให้รู้จักกับบางส่วนของทีมงานของ ใจ-ฟู หากต้องการรู้จักเรามากขึ้น คลิกที่นี่

Jaifull's Head of Mental Wellness Solutions

บริการดูแลสุขภาพใจสำหรับองค์กร